ตั้งชื่อลูก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตามเดือนเกิด?

ตั้งชื่อลูก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตามเดือนเกิด?
ตั้งชื่อลูก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตามเดือนเกิด?

ชื่อเป็นสิ่งแทนตัวบุคคล สามารถส่งเสริมเราไปในทิศทางที่ดีตามที่ปรารถนา ชื่อมีผลให้คุณให้โทษต่อเจ้าของชื่อนั้นได้ในส่วนหนึ่ง คนบางคนขยันขันแข็ง ตั้งใจทำทุกสิ่งอย่าง ทำไมจึงมี อุปสรรคมาก โชคชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลย่อมมีผลกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย หากใช้ชื่อนี้แล้วชีวิตไม่ค่อยดีจริงๆ การเปลี่ยนชื่อก็มีความน่าสนใจ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมกำลังใจ โดยเฉพาะเมื่อตั้งตามตำราชื่อมงคล ความมั่นใจก็จะเกิด สร้างพลังชีวิตให้เดินต่อไปข้างหน้าได้

ชื่อมงคล

ความสำคัญของชื่อ

คุณเองก็คงสงสัยใช่มั้ยหล่ะว่า ทำไมแค่การตั้งชื่อจึงมีความสำคัญกับชีวิตของเจ้าของชื่อโดยเฉพาะลูกผู้น่ารักของเรา ก็เพราะว่า "ชื่อ" นั้นก็เป็นเสมือนเครื่องยืนยันหรือแทนตัวตนคนคนหนึ่ง ที่ทำให้ผู้อื่นจำและใช้เรียกขานเราได้อย่างถูกต้อง จึงไม่แปลกที่พ่อแม่บางคนมีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการไปหาพระหรือเกจิอาจารย์ดังให้ทำการตั้งชื่อลูกให้ แน่นอนว่าจะมีความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของลูกและติดตัวลูกไปจนโตนั่นเอง (ยกเว้นลูกไม่ชอบและไปเปลี่ยนเองทีหลัง ก็แล้วแต่เหตุผลส่วนตัว)

ตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อแม่

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

วิเคราะห์ชื่อ

รวม 50 ชื่อมงคล - ผู้หญิง ยอดนิยม

อนุสรา

แปลว่า ระลึกถึง

อ่านว่า อะ-นุด-สะ-รา

วรนุช

แปลว่า นางงาม

อ่านว่า วอ-ระ-นุด

นลินนิภา

แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว

อ่านว่า นะ-ลิน-นิ-พา

อันนา

แปลว่า ข้าว

อ่านว่า อัน-นา

ภาษาอังกฤษ Anna

อลิน

แปลว่า ผึ้ง

อ่านว่า อะ-ลิน

ภาษาอังกฤษ Alin

อังสุมาลิน

แปลว่า ดอกไม้เป็นรัศมี

อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลิน

สิริกัญญา

แปลว่า สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ

อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา

นิชา

แปลว่า เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร

อ่านว่า นิ-ชา

เอวาลิลณ์

แปลว่า ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต

อ่านว่า เอ-วา-ลิน

ภาษาอังกฤษ Evalynn

ลลิตา

แปลว่า สวย, มีเสน่ห์, น่ารัก

อ่านว่า ละ-ลิ-ตา

ภาษาอังกฤษ Lalita

วรพักตร์

แปลว่า ดวงหน้าสวยงาม

อ่านว่า วอ-ระ-พัก

ธิดารัตน์

แปลว่า บุตรสาวผู้ประเสริฐ

อ่านว่า ทิ-ดา-รัด

วรัญญา

แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

อ่านว่า วะ-รัน-ยา

ภาษาอังกฤษ Waranya

นลินญา

แปลว่า ดอกบัว

อ่านว่า นะ-ลิน-ญา

หยาดทิพย์

แปลว่า หยาดน้ำจากสวรรค์

อ่านว่า หยาด-ทิบ

อินทิรา

แปลว่า พระนางลักษมี

อ่านว่า อิน-ทิ-รา

ปภาวรินทร์

แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง

อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน

ปาลิตา

แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

อ่านว่า ปา-ลิ-ตา

วิจิตรา

แปลว่า งามหยดย้อย

อ่านว่า วิ-จิด-ตรา

พิชญธิดา

แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์

อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา

ปิญชาน์

แปลว่า ทองคำ

อ่านว่า ปิน-ชา

ชลิตา

แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา

สิริกานต์

แปลว่า เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก

อ่านว่า สิ-หริ-กาน

สิริรัตน์

แปลว่า ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ

อ่านว่า สิ-หริ-รัด

ณัฐกานต์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

อ่านว่า นัด-ถะ-กาน

กัลย์สุดา

แปลว่า ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ

อ่านว่า กัน-สุ-ดา

วาสิตา

แปลว่า กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล

อ่านว่า วา-สิ-ตา

สุมิตรา

แปลว่า เพื่อนที่แสนดี

อ่านว่า สุ-มิด-ตรา

สิรินดา

แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

อ่านว่า สิ-หริ-นะ-ดา

สุธิดา

แปลว่า สาวงาม

อ่านว่า สุ-ทิ-ดา

ชนิดา

แปลว่า พ่อ

อ่านว่า ชะ-นิ-ดา

ม่านฟ้า

แปลว่า เมฆ

อ่านว่า ม่าน-ฟ้า

ณัฐณิชา

แปลว่า ฉลาด และ บริสุทธิ์

อ่านว่า นัด-นิ-ชา

เกศสุดา

แปลว่า ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ

อ่านว่า เกด-สุ-ดา

นารา

แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

อ่านว่า นา-รา

ภัทราภรณ์

แปลว่า มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน

อ่านว่า พัด-ทรา-พอน

สุทัตตา

แปลว่า ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี

อ่านว่า สุ-ทัด-ตา

พรชนก

แปลว่า ความตั้งใจของบิดา

อ่านว่า พอน-ชะ-นก

อารดา

แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง

อ่านว่า อา-ระ-ดา

วราลี

แปลว่า พระจันทร์

อ่านว่า วะ-รา-ลี

ศศิธร

แปลว่า เหมือนดวงจันทร์

อ่านว่า สะ-สิ-ทอน

วิชุดา

แปลว่า แสงไฟ

อ่านว่า วิ-ชุ-ดา

สิรินทร์

แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

อ่านว่า สิ-ริน

ชนิดาภา

แปลว่า ให้เกิดรัศมี

อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา

หยาดฟ้า

แปลว่า ละอองน้ำจากท้องฟ้า

อ่านว่า หยาด-ฟ้า

พรไพลิน

แปลว่า พลอยไพลินอันประเสริฐ

อ่านว่า พอน-ไพ-ลิน

อนันตญา

แปลว่า ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา

นีรา

แปลว่า น้ำ

อ่านว่า นี-รา

ลัลณ์ลลิน

แปลว่า เด็กหญิงผู้น่ารัก

อ่านว่า ลัน-ละ-ลิน

ภาษาอังกฤษ Lanlalin

สลิลทิพย์

แปลว่า น้ำทิพย์

อ่านว่า สะ-ลิน-ทิบ

รวม 50 ชื่อมงคล - ผู้ชาย ยอดนิยม

อคินธิษณ์

แปลว่า แสงสว่างแห่งปัญญา ฉลาดสมองไวความคิดเจิดจ้า มาจาก "อคิน" แปลว่า พระอาทิตย์, "ธิษณ์" แปลว่า ความฉลาด

อ่านว่า อะ-คิน-นะ-ทิด

ภาษาอังกฤษ Akinnathit

ธาม

แปลว่า ยศศักดิ์

อ่านว่า ทาม

ธีรินท์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ มีความฉลาดมากมีความชำนาญเชี่ยวชาญมาก

อ่านว่า ธี-ริน

อัครวินท์

แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

อ่านว่า อัก-คระ-วิน

เกษมศรี

แปลว่า ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ

อ่านว่า กะ-เสม-สี

ชนกันต์

แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

อ่านว่า ชะ-นะ-กัน

ธนิน

แปลว่า มีทรัพย์

อ่านว่า ทะ-นิน

พฤกษ์

แปลว่า ต้นไม้

อ่านว่า พรึก

ตรัยคุณ

แปลว่า มีคุณสามประการ

อ่านว่า ไตร-คุณ

กัมปนาท

แปลว่า เสียงกึกก้อง

อ่านว่า กัม-ปะ-นาด

คุณภัทร

แปลว่า ผู้เจริญด้วยความดี

อ่านว่า คุน-นะ-พัด

วีรยุทธ

แปลว่า นักรบผู้กล้า

อ่านว่า วี-ระ-ยุด

นารา

แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

อ่านว่า นา-รา

กฤติน

แปลว่า ผู้คงแก่เรียน, ฉลาด, คล่องแคล่ว

อ่านว่า กริด-ติน

พชร

แปลว่า เพชร

อ่านว่า พะ-ชะ-ระ

นคินทร์

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

อ่านว่า นะ-คิน

ปัณณวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ

อ่านว่า ปัน-นะ-วัด

สุขิต

แปลว่า ผู้มีความสุข

อ่านว่า สุ-ขิด

ภคิน

แปลว่า ผู้มีโชค มีสิริมงคล

อ่านว่า พะ-คิน

ธีรศักดิ์

แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

อ่านว่า ที-ระ-สัก

ภูรินท์

แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

อ่านว่า พู-ริน

โกมินทร์

แปลว่า ยอดพลอยสีแดง

อ่านว่า โก-มิน

ชัยมงคล

แปลว่า มงคลของผู้ชนะ

อ่านว่า ไช-ยะ-มง-คน

กตตน์

แปลว่า การแสดง การรายงาน

อ่านว่า กิด

ปัณณทัต

แปลว่า ให้ความรู้

อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด

ปาลิน

แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

อ่านว่า ปา-ลิน

เขมินท์

แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

อ่านว่า เข-มิน

คทาวุธ

แปลว่า มีกระบองเป็นอาวุธ

อ่านว่า คะ-ทา-วุด

ชวกร

แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

อ่านว่า ชะ-วะ-กอน

วัชรพล

แปลว่า พลังแข็งแกร่งดุจเพชร

อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-พน

วรวุฒิ

แปลว่า มีความประเสริฐและความเจริญ

อ่านว่า วอ-ระ-วุด

กัญจน์

แปลว่า ทอง

อ่านว่า กัน

วัชรากร

แปลว่า ขุมทรัพย์

อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน

เอื้ออังกูร

แปลว่า อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล

อ่านว่า เอื้อ-อัง-กูน

ปุณยวีร์

แปลว่า ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ

อ่านว่า ปุน-ยะ-วี

สุริยวงศ์

แปลว่า สกุลกษัตริย์

อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-วง

ราเมศวร์

แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

อ่านว่า รา-เมด

วชิรวิชญ์

แปลว่า ผู้มีความรู้เฉียบคมดุจเพช

อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด

ภาษาอังกฤษ Wachirawit

คณิศร

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

อ่านว่า คะ-นิด-สอน

อคิน

แปลว่า พระอาทิตย์

อ่านว่า อะ-คิน

ภาษาอังกฤษ Akin

ปิยวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก

อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด

นภนต์

แปลว่า สุดขอบฟ้า

อ่านว่า นะ-พน

นภทีป์

แปลว่า เมฆ

อ่านว่า นบ-พะ-ที

กิตติชัย

แปลว่า ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ

อ่านว่า กิด-ติ-ไช

จักรินทร์

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น

อ่านว่า จัก-กริน

พิชชากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรู้

อ่านว่า พิด-ชา-กอน

พลัฎฐ์

แปลว่า ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง

อ่านว่า พะ-ลัด

ณัฐกฤต

แปลว่า สร้างให้เป็นนักปราชญ์

อ่านว่า นัด-ถะ-กริด

ปฏิญญา

แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา

อ่านว่า ปะ-ติน-ยา

อิงครัต

แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

อ่านว่า อิง-คะ-รัด


ชื่อนั้นสำคัญฉไน? ต้องบอกสำคัญมาก ๆ เลยแหละ จริงมั้ย

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก ชื่อตามวันเกิด"